De statuten

« De vereniging heeft tot doel kontakten te leggen, tussen de inwoners van gelijknamige gemeenten of deelgemeenten in binnen- en buitenland, ten einde blijvende vriendschappelijke betrekkingen tussen deze gemeenten te vestigen en die op elke mogelijke wijze te bevorderen en te verdiepen, dit ten gunste van de bevolking van Lubbeek, in het algemeen en de jeugd in het bijzonder.  Zij streeft met alle middelen naar de verwezenlijking van dit doel. » 

zo staat het in onze statuten.

  Wat maakt « Linden groet Linden » uniek ?

Bijna elke stad of gemeente in Vlaanderen heeft wel een verbroedering en/of een verzustering met één of meerdere steden of gemeenten in het buitenland.  Men gaat op bezoek in de zustergemeente en ziet dat het goed is.

Linden groet Linden is anders:

-  de gemeenten zijn naamgenoten;

-  elk jaar komt de jeugd en de organiserende groep samen, zo blijft de band;

-  je gaat niet “op bezoek “ maar je leeft samen;

-   je “bekijkt” het land niet maar leert de anderen , hun cultuur en gewoonten beter kennen door samen deel te nemen aan alle activiteiten en dat is uniek;

-  je gaat niet elk jaar naar hetzelfde land maar jongeren (en ouderen) beleven elk jaar samen een ander gastland waar zij dan even “de vreemde “zijn en zich moeten aanpassen.