A. Volgens de statuten:

De vereniging heeft tot doel contacten te leggen, tussen de inwoners van gelijknamige gemeenten of deelgemeenten in binnen- en buitenland, ten einde blijvende vriendschappelijke betrekkingen tussen deze gemeenten te vestigen en die op elke mogelijke wijze te bevorderen en te verdiepen, dit ten gunste van de bevolking van Lubbeek, in het algemeen en de jeugd in het bijzonder. Zij streeft met alle middelen naar de verwezenlijking van dit doel.

     B. Hoe doen we dat ?  Door de volgende activiteiten:

         1. Jeugddagen:

Doelgroep: jongeren tussen 15 en 20 van de 6 “Lindens”

Doel: door doorgedreven contacten met andere culturen binnen de EU een betere verstandhouding en samenwerking realiseren (zij zijn de toekomst)

Frequentie: jaarlijks in een ander land

Verblijfsduur: tien dagen

Verblijf: in schoolgebouw of gemeenschappelijke ruimtes, avondmaal bij gastfamilie

2. Europadagen:

Doelgroep: de burgemeester of afgevaardigde, bestuursleden en gewone leden, totaal 10 personen (6 Lindens).

Doel: de Europese gedachte bestendigen en bevestigen, door ondermeer elkaar te leren kennen en in vrede samen te leven.

Frequentie: afwisselend om de 2 jaar

Verblijfsduur: 4 à 5 dagen.

Verblijf: bij gastgezinnen

3. Werkvergadering:

Doelgroep: de burgemeester of afgevaardigde, de voorzitter, de correspondent, de afgevaardigde van de jeugd (6 Lindens).

Doel: voorbereiding Eurodagen, jeugddagen, uitwisseling van beroepen, interne organisaties en manifestaties.

Frequentie: afwisselend om de 2 jaar.

Verblijfsduur: maximum 4 dagen.

Verblijf: bij gastgezinnen.

4. Beroepengroepen – uitwisseling

Doelgroep: beroepsmensen (6 Lindens)

Doel: werking, organisatie, praktijk, uitwisseling van gedachten en ondervindingen op een bepaald vakgebied.

Frequentie: in principe om het jaar

Verblijfsduur: 4 à 5 dagen

Verblijf: bij gastgezinnen.