MidzOmer

 Twee mooie beelden uit Belgische marmer.

Top

Top

 Eerste beeldhouwwerk te Lubbeek: een schenking van de vzw MidzOmer

Op vrijdag 17 oktober was er een grote verrassing voor de inwoners  van Linden, speciaal voor de bewoners van Steenveld & Steyveld.

Op het pleintje van de Jachthuislaan , de Lijsterdreef en de Steenveldstraat stond een prachtig beeld in de herfstzon: MIDZOMER, een beeldhouwwerk geschonken door de vzw MidzOmer.

Deze vzw organiseerde in de jaren  78-80-82-84  grote openluchttentoonstellingen in samenwerking met het ministerie van de Vlaamse gemeenschap en Middelheim.

Het was een tweedaags gebeuren met beeldende kunst, muziek,toneel en een reuze barbecue.  Een heleboel vrijwilligers uit Linden ondersteunden het project.

MidzOmer was een groot succes. Het was een wonderlijk gebeuren en iedereen deed spontaan mee.

Nu is de vzw  MidzOmer opgehouden te bestaan en de nog resterende fondsen waren voldoende om dit mooie kunstwerk te kunnen plaatsen. Het is een werk van kunstenaar Jos Kuppens, een man die uit steen, marmer en harde graniet beelden kan creëren met sobere vormen en met een zeer sterke expressie .

* De vzw MidzOmer was samengesteld uit:

vzw voorzitter:  Betty Depret

leden: Jos Lismont, Piet Laga, Sabine Maenhout, Marc Van Broekhoven, Rita Vanderhoegh,Luc Huyse, Goedele Evers, Martine Vankerkhoven, Guy Michel toegetreden nieuwe leden ter ondersteuning: Dirk De Geest, Hubert Michiels, Fons November Gaby Hostens en Flor Oyen.

kranteartiken_nb2- 27-11.jpg

Top